OSIGURANJE ZA TRANSPORT PLOVILA (CARGO)

Za vrijeme prijevoza plovila drugim prijevoznim sredstvom može doći do oštećenja plovila ili potpunog gubitka zbog različitih rizika kojima je ono izloženo. Osiguranjem plovila u prijevozu pokriva se gubitak ili oštećenje zbog osiguranih rizika kao što su prometna nezgoda prijevoznog sredstva, požar ili eksplozija, elementarna nepogoda, oštećenja pri rukovanju, krađa i slično. Osiguranje zaključuje osoba koja bi pretrpjela gubitak u slučaju štete te bira opseg pokrića ovisno o svojim potrebama.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA