OSIGURANJE ZA CARGO PLOVILA

Za vrijeme prijevoza može doći do oštećenja plovila ili potpunog gubitka zbog različitih rizika kojima je ono izloženo. Osiguranjem rplovila prijevozu pokriva se gubitak ili oštećenje zbog osiguranih rizika kao što su npr. prometna nezgoda prijevoznog sredstva, požar ili eksplozija, elementarna nepogoda, oštećenja pri rukovanju krađa i slično. Osiguranje zaključuje osoba koja bi pretrpjela gubitak u slučaju štete te bira opseg pokrića ovisno o svojim potrebama.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA