Osiguranje plovila

KASKO OSIGURANJE

Kasko osiguranje pokriva sljedeće rizike: plovidbena nezgoda, požar, eksplozija, udar groma, provalna krađa , krađa cijelog plovila, potres, vulkanska erupcija, zlonamjerni postupci trećih osoba, prijevoz plovila kopnom i sl.

DRAGOVOLJNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA ILI KORISNIKA PLOVILA PREMA TREĆIMA

Pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe za vrijeme dok vlasnik/korisnik upravlja plovilom.

OBVEZNO I DRAGOVOLJNO OSIGURANJE PUTNIKA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

Ovo osiguranje štiti putnike u slučaju smrti zbog nesretnog slučaja te u slučaju trajnog invaliditeta.

OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA

Pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe. Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici odnosno jahti na motorni pogon kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu uključenima u nezgodu.

DODATNA POKRIĆA

  • Pokriće pogonskih šteta
  • Pokriće gubitka prihoda (zarade)
  • Pokriće rizika zapljene (zaustave)

YACHT-POOL ASISTENCIJA - POMOĆ NA MORU

Odnedavno svaka nova ili obnovljena Yacht-Pool polica kasko osiguranja za plovila za sport i razonodu kao jedina u Hrvatskoj uključuje i proizvod pod nazivom Yacht-Pool Asistencija. Time privatni brodovlasnici – osiguranici Yacht-Poola, dobivaju još jednu izvrsnu pogodnost, a pokriće uključuje dostavu goriva i stvari, te jednostavan uron i tegalj plovila. To su osnovne usluge asistencije na moru koje će Vam omogućiti da se tijekom svojih plovidbi osjećate još sigurnije i zaštićenije, a na Jadranu se pružaju u suradnji sa službom pomoći na moru SeaTow Europe čija će plovila obavljati ove usluge.